• Facebook
  • Twitter
  • Rss
  • Plus

+7 727 272-77-38

+7 727 272-77-49

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Жаналыктар


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/v-12540.webspace/www/sgl.kz/modules/mod_k2_content/helper.php on line 419

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/v-12540.webspace/www/sgl.kz/modules/mod_k2_content/helper.php on line 419

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/v-12540.webspace/www/sgl.kz/modules/mod_k2_content/helper.php on line 419

Календарь

« October 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ЕҚ нормативті базасын әзірлеу

Еңбек қорғау бойынша нормативті база – бұл еңбек қорғауды басқару жүйесін жетілдіру бойынша қадағалауды жүзеге асыру және шараларды қолдану жұмыстарының істелуін қамтамасыздандыруға ұйымдарда қолданылатын өкім бере алатын, нұсқаулы, есеп, әдістемелік және басқа да құжаттар, заңдардар жиынтығы.

Еңбекті қорғау бойынша нормативті база – бұл заңнамалық, жарлық шығаратын, нұсқаулықтардың, есептік, тәртіптік, әдістемелік және басқа да құжаттардың жиынтығы, ұйымдағы еңбекті қорғауды басқару жүйесінің жүзеге асырылуы бойынша бақыланатын және қабылданатын шараларды іске асыруда, жұмыстарды істеуде қолданылады.

Нормативтік база құжаттары екі топтан тұрады:

-сыртқы құжаттар, бұл еңбекті қорғау жүйелерінің жұмыс жасауымен қамтамасыз етуіне және құрастыруына сәйкес заңнамалық, нормативтік, және басқа да талап етілген құжаттар;

- ішкі құжаттар, бұл ұйымда жасалынған еңбекті қорғауды басқару жүйелерін жүзеге асыру және бақылау, өңдеу, енгізу, жоспарлау, жұмыстың істелуімен қамтамасыз ету құжаттары.

Сыртқы құжаттар құрамына кіреді: еңбекті қорғау мен қауіпсіздік, ережелер мен нұсқаулықтар (соның ішінде үлгілік), еңбекті қорғау (еңбекті қорғау стандарттар жүйесі) бойынша мемлекеттік нормативтік талап етуден тұратын нормативтік құжаттар сұрақтары бойынша Қазақстан Республикасының Конституциясы, ҚР Еңбек кодексі, ҚР заңдары мен кодексі, ҚР Үкіметі шығарған қаулылар, ҚР министрлік және ведомстік бұйрықтары мен қаулылары; салалық стандарттар (ОССБТ); санитарлық ереже (СЕ); санитарлық норма (СН); гигиениялық нормативтер (ГН); санитарлық ережелер мен нормалар(СанПиН); құрылыстық нормалар мен ережелер(ҚНжЕ); қауіпсіздік ережесі (ҚЕ); қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтар (ҚН); салааралық еңбекті қорғау бойынша ережелер (СЕҚ Е); салалық еңбек қорғау бойынша ережелер (СЕҚ Е).

Еңбекті қорғауды басқару жүйелерінің ішкі құжаттарыына мыналар кіреді:

- еңбекті қорғау аумағындағы саясат;

- еңбекті қорғау аумағындағы алға қойған мқсаттар;

- ЕҚ (бұйрықтар, қаулылар) бойынша ұйымдастырып-басқарылатын актілер;

- ереже (бөлімшелердің еңбекті қорғау бойынша ережесі, ұйымдағы еңбек қорғау туралы ереже, еңбек қорғау бойынша инженері туралы ереже және т.б.);

- нұсқаулықтар (жұмысшылардың еңбекті қорғау мен жеке жұмыс түрлеріне және т.б. бойынша нұсқаулықтар)

- еңбекті қорғау жүйелерін басқару процестерін құжаттандыру;

- әдістемелер (сәтсіз оқиға себептері мен еңбекті қорғау күйін талдау, жиналыстарды жүргізу, нұсқаулықтар жүргізу, оқыту әдістері, толық насихаттау, жарыстар ұйымдастыру, техника қауіпсіздігі бойынша кабинеттерін және еңбекті қорғау бұрышын ұйымдастыру, өндірістік санитария мен техника қауіпсіздік күйін жүйелік бақылауды ұйымдастыру) ережелер (еңбек шарты бойынша жұмыс орныдарын аттестациялауды жүргізу ережелері. ЕҚ бойынша білімдерін тексеру және нұсқаулықтар жүргізу, оқыту мерзімдері мен ережелері);

-есептік (оқыту және нұсқаулықтар бағдарламалары, графиктер, тіркеу журналдары, түрлі себептер (қауіп, арнайы киімдердің, аяқ киімдердің және тағы басқа жеке қорғану құралдарның тегін таратылуы, дәрігерлік тексеруден міндетті түрде өтетін жұмысшылар үшін мамандығы және жұмысы, зиян және қауіпті шарттарда орындалатын немесе жоғары қауіпті жұмыстар, жұмыс орнындағы нұсқаулық бойынша негізгі сұрақтар), жеке карточкалар, папкалар, жоспарлар, схемалар, хабарламалар, өлшеу хаттамалары, тексеру құжаттары және жұмыс орнындағы аттестация).

- есеп беру құжаттары (ресми статистикалық есеп беру формалары, мемлекеттік қадағалау, бақылау, басқару ұйымдарының еңбекті қорғауды талап етуде пайда болған заң бұзушылықтарды жою бойынша ұйғарымдарды орындау журналы);

- оқу көрнекілік құралдары ( плакаттар, көрсеткіштер, белгілер және т.б.) еңбекті қорғау бойынша ақпараттық мәліметтер.

ЕҚ нормативті базасын өңдеу – еңбекті басқару жүйесіндегі процестер ортасындағы ең трудоемкий және жауапты процесс. Атқарылатын жұмыстың көлеміне байланысты нормативтік база деректерін құру. Ұйымдағы еңбекті қорғаудың міндетті қызметі мен құжаттардың тізімдемесі.

Ірі компанияларда бұл жұмыстар еңбекті қорғау бөліміндегі ЕҚ жауапты мамандардың жетекшілігімен кей жағдайларда еңбекті қорғау ұйымдарының қатысуымен іске асырылады.

Кіші шаруашылық субьектілерінде (орташа жылдағы жұмысшылардың саны 25 адамнан аз емес) ЕҚ бойынша нормативтік базаны толық кешенді өңдеу қиындық туындатады. Дегенмен ҚР Еңбек кодексінің 247 бабына сәйкес осы шаруашылық субъектілері осы салада тәжірибесі және арнайы мамандығы бар заңды тұлғалар мен жеке тұлғаларға нормативтік база жұмыстарын өңдеуге бере алады.

Еңбекті қорғау бойынша нормативтік базаны өңдеуде біздің ұсынатын қызметіміз

ЖШС «СТАНДАРТ-ГРУПП ЛТД», ЕҚ аумағында кеңестік қызметтерді көрсетуде тәжірибесі мол, ЕҚ құжаттар деректер базасы (5000-нан көп ақпараттық көздерден жинақталған) және жоғары білікті мамандар, келесі қызметтерді ұсынады:

-ЕҚ бойынша және ұсыныстары дайындауда және оларды жақсартуда нормативтік база күйіне аудит жүргізу:

- талап етілген нормативтік және заңдық актілерге сәйкес ЕҚ бойынша сыртқы құжаттардың барлық түрлерін өңдеу:

- ішкі құжаттарды кодтау мен рекомендацияға дайындау және оларды қол жетімді қолданумен қамтамасыз ету:

- ЕҚ бойынша сыртқы құжаттар қорды жинақтау, қағаз түрінде, сондай ақ электрондық тасымалдаушылармен:

- ішкі және сыртқы құжаттарды басқаруды ұйымдастыру (сыртқы құжаттарды актуальдандыру, ішкі құжаттарды сақтауды ұйымдастыру мен қорғау туралы ақпараттары бойынша ұсыныстарды дайындау, түзетуді талап ететін немесе қолданудан алып тасталынатын құжаттардың анықталғанына байланысты сыртқы құжаттарды кезеңдік талдау);

-ішкі және сыртқы құжаттардың жаңа құжаттармен толықтыру ( сыртқы ұйымдардан алынған ЕҚ бойынша нұсқаулықтар мен ережелерді қарап шығу; жұмысшылардың жұмыс шарттарының өзгеруі; жаңа техника мен технологияны енгізу; немесе еңбек қауіпсіздігін талап ету ұйымдарының өкілдерінің талаптары).

пополнение внешних и внутренних документов новыми (при пересмотре правил и инструкций по ОТ, полученных из внешних организаций; изменений условий труда работников; внедрении новой техники и технологии; или по требованию представителей органов по труду).

Ішкі еңбекті қорғауды басқару жүйелерінің құжаттарының жасалынуы және рәсімделуі Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжатама жасаудың және құжаттаманы басқарудың үлгілік қағидаларына сәйкес жүргізіледі.

Еңбекті қорғау бойыынша нормативтік базаны өңдеудің құны

Еңбекті қорғау бойынша нормативтік базаны өңдеу құны бізге ЖШС «СТАНДАРТ-ГРУПП ЛТД» кеңестік қызметіне өтінім түскеннен анықталатын болады. ЕҚ аутсорсингі бойынша ЖШС қызметтерін қолданатын Ұйымдарға 10% жеңілдік беріледі.

ГлавнаяҚызмет көрсетуЕҚ нормативті базасын әзірлеу